ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองนกทา

วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561 15:19

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ หมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 199,400 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 6 ส.ค. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 199,400 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ