การดำเนินการกิจกรรม Kick Off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ประเภท : ประชาสัมพันธ์

date update : 2022-11-18 views: 57


เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนายสงัด อุ่นชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด