ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตพื้นที่

ประเภท : ประชาสัมพันธ์

date update : 2022-10-18 views: 26


วันพุธที่24 สิงหาคม2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายบ้านหนองนกทา – บ้านป่าติ้วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้สัญจรไป-มาได้สะดวก
หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด