เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่

ประเภท : ผลิตภัณฑ์

date update : 2021-09-19 views: 39


เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ ทั้งตระกร้า กระเป็า ฯลฯ เป็นการนำภูมิปัญญามาพัฒนาก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน 


ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเทศบาลเพื่อเลือกชมและซื้อสินค้าได้
หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด