พรหมเช็ดเท้า จากวิสาหกิจชุมชม หนองนกทา

ประเภท : ผลิตภัณฑ์

date update : 2021-09-19 views: 27


พรหมเช็ดเท้า จากฝีมือชุมชนวิสาหกิจชุมชม หนองนกทา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการรวมกลุ่มกันทำงานหัถกรรม 


หากท่านใดสนใจที่จะสนับสนุน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเทศบาล หรือ ที่เว็บไซต์นี้ได้ทันที
หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด