การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

ประเภท : ประชาสัมพันธ์

date update : 2022-04-29 views: 30


การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองนกทาใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด