ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา

ประเภท : ประชาสัมพันธ์

date update : 2021-09-07 views: 36


ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา ในการใช้งานออนไลน์ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล ได้รับทราบ และตรวจสอบ แนะนำ ติดต่อในกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว 

หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด