ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการและศูนย์พักคอยส่งต่อ

ประเภท : กิจกรรม

date update : 2021-09-07 views: 27


วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการและศูนย์พักคอยส่งต่อ ระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ

หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด