ประชาสัมพันธ์


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) ประจำปี 2566 Date update : 2023-01-31 Views: 2

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) ประจำปี 2566 ..

อ่านต่อ....แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 Date update : 2023-01-31 Views: 0

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 ..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) Date update : 2023-01-18 Views: 11

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)  ..

อ่านต่อ....


Download: jfYxmbftTC55.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 Date update : 2022-11-28 Views: 31

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ..

อ่านต่อ....การดำเนินการกิจกรรม Kick Off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน Date update : 2022-11-18 Views: 57

เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนายสงัด อุ่นชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..

อ่านต่อ....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ Date update : 2022-11-08 Views: 26

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ..

อ่านต่อ....


Download: cpJEHhyMMF1p.pdf

ปิดประกาศ 30 วันแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี Date update : 2022-10-20 Views: 25

..

อ่านต่อ....ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่ Date update : 2022-10-18 Views: 23

วันที่10 ตุลาคม2565 นายสงัด อุ่นชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วย นางสุกัญญาแช่มช้อยปลัดเทศบาล นางละมัยแสงสุกวาว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้สอบถามความเป็นอยู่ความต้องการ พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับคุณยายปั่น ประชุมเหล็กนอกจากนี้ยังได้มอบ ..

อ่านต่อ....ลงพื้นที่มอบเตียงนอนพร้อมที่นอนให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ Date update : 2022-10-18 Views: 27

วันศุกร์ที่7 ตุลาคม2565 เวลา 14.00น. นายสงัดอุ่นชัยนายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา มอบหมายให้นายปรีชา วงศ์ดี เลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาล นางละมัยแสงสุกวาวนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางเกษร มณีภาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางเพ็ญประภา วีระพ ..

อ่านต่อ....ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตพื้นที่ Date update : 2022-10-18 Views: 26

วันพุธที่24 สิงหาคม2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายบ้านหนองนกทา – บ้านป่าติ้วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้สัญจรไป-มาได้สะดวก ..

อ่านต่อ....ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 Date update : 2022-10-12 Views: 25

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาฬิกาวาส) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2526 - วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565   ในวันและเว ..

อ่านต่อ....


Download: UTvS6bRP5JNJ.pdf

การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy Date update : 2022-04-29 Views: 30

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองนกทาใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ..

อ่านต่อ....แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Date update : 2022-03-07 Views: 21

..

อ่านต่อ....การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Date update : 2022-03-04 Views: 22

..

อ่านต่อ....วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2021-09-21 Views: 26

ท่่องเที่่ยวตำบลหนองนกทา  https://www.youtube.com/watch?v=pEXQJsFHVXg ..

อ่านต่อ....ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา Date update : 2021-09-07 Views: 36

ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา ในการใช้งานออนไลน์ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล ได้รับทราบ และตรวจสอบ แนะนำ ติดต่อในกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว  ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด