ข่าวสารภายใน


ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา Date update : 2021-09-07 Views: 47

ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา ในการใช้งานออนไลน์ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล ได้รับทราบ และตรวจสอบ แนะนำ ติดต่อในกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว  ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด